MODERÁCIÓS ALAPELVEK
 
A fórum
 
A Fakepalm Weboldal Karácsony Csilla (továbbiakban: szolgáltató) által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
 
A Weboldal használata előtt mindenképpen olvasd el a Felhasználási feltételeinket valamint az Adavédelmi és adatkezelési szabályzatunkat. 
 
A moderáció
 
1./ A szolgáltató, ezen moderációs alapelvek rögzítésével, a weboldal moderátoraira és adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a moderációs alapelvek valamelyikét, vagy amelyek megsértik a felhasználási feltételeket, töröljék. Szintén a moderátorokra és adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a regisztrált felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozzák vagy megszüntessék ("letiltás vagy törlés").
 
2./ A weboldal összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A fórumon közzétett tartalmakért a szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhelyszolgáltatóként felel. 
 
3./ A moderátorok tevékenységüket a szolgáltató felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a weboldalon közzétett hozzászólások közül többek között, de nem kizárólag azokat, amelyek: 
akadályozzák a weboldal rendeltetésszerű használatát
a szolgáltató rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
tartalma jogszabályba, vagy jelen moderációs alapelvek valamelyikébe ütközik.
 
4./ A moderátorok tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról, tájékoztatják a felhasználókat.
 
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek ("Lánctörlés").
 
5./ A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így nem láthatnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adott fórum moderátorkörének.
 
 
 
 
Hozzászólások törlése
 
6./ Különösen tiltott: 
Minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
Bármely regisztrált természetes személy felhasználó, valamint nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a weboldalt használó természetes személy ("nick") valós és személyes adatait ("IRL adatok") tartalmazó hozzászólás. IRL adatok különösen, de nem kizárólag, az alábbiak: név, lakhely, munkahely, beosztás, telefonszám, email cím. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.
Minden alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott weboldalon, illetve a téma jellegének függvényében.
A kifejezetten erre a célra létrehozott alfórumokon kívüli, a moderálással vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások. Nem minősülnek ilyen szempontból tiltottnak a moderátori intézkedésekről szóló tájékoztatások.
A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.
Az egyes nickeket sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.
Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen alapelvekbe.
A szándékosan akadályozó ("témaromboló") és zavaróan témán kívüli ("offtopik") hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.
Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, kivéve ha a hozzászólást ún. Lánctörlésben törölték. Nem szabálysértő a törölt hozzászólás nem kifogásolt részének újbóli beírása.
Tilos a törölt, összevont, áthelyezett topikok újraindítása.
 
Letiltások
 
7./ A moderátorok és adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó - illetve a felhasználó által használt nickek jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott topikra, alfórumra, fórumcsoportra, az egész Felületre ("Public_HTML"), klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.
8./ A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is.
 
9./ Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott nick hozzáférését megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi hozzászólását törölhetik.
 
Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése
 
10./ Regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk ("nick") törlését. A kérést minden esetben arról az email címről kell kezdeményezni, amely az adott nickhez tartozik és a regisztrációs adatokban is szerepel.
 
11./ A hozzászólásokkal együttes nicktörlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt nick" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót.
 
12./ A kérés teljesítéséről a moderátorok döntenek. 
 
Topikáthelyezések, -összevonások
 
13./ A moderátorok azt a topikot, amit véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő alfórumon vagy fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő alfórumba vagy fórumcsoportba.
 
14./ A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topikokat az elsőként indítottba olvasztják be.
 
A szolgáltató a jelen moderációs alapelvek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. 
 
2017. november 1.