Kérem a következőt! Dr. Bubó minden egyes epizód végén egy bölcs mondással kommentálja az aktuális orvosi esetet, amit általában egy-egy neves egyetemi professzorának tulajdonít. 

- Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb majdcsak beszerzi.
- Tartsd szem előtt: az erős szervezet még az egészséget is képes legyőzni!
- Jó, ha minél többen kapják meg a bajt, mert annál nagyobb lehet a gyógyultak száma.
- Az elmegyógyász csak akkor tévedhet nagyot, ha nem állapít meg semmit.
- Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön!
- A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni.
- Feltűnési viszketegséged akkor múlik, ha a másikét kell vakarnod.
- Ha az amputálást akarod gyakorolni, próbálkozz a százlábúval!


És hogy jön ez ide? Egy olvasónk hívta fel a figyelmet az aposztrófos doktorokról:

2018 0303 13

Aposztróf. Egy írásjel, amely egy kihagyott betűt jelölő hiányjel. A pongyola beszédben elhagyott hangok jelölésére is használható: Azér’, mer’!

Igen, az az apró vonás lenne hivatott jelezni, hogy NEM orvossal állunk szemben! Valószínűleg egy joghézagot kihasználva jelentek meg az alternatív tudományok doktora és egyéb titulust viselők, rengeteg embert megtévesztve az aposztróf használatával.

2018 0326 02

"A parabolikus tiszteletbeli doktori cím nem a hivalkodás, hanem a megbecsülés kifejezésének és jogos igényének szimbóluma lett a maga hatáskörében!" - így jellemzi saját "találmányát" Husvéth György, a fogalom megalkotója, szerzője és védjegytulajdonosa. Szervezete, a "Hu-Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor ’Dr Humán Szolgáltatók Tiszteletbeli Doktorátusa" zavaros nevet viseli.Mi is az a parabolikus doktori cím?

Egy szóbeli alkalmassági vizsga után (ami kb. fél-egy órás prezentációt jelent) jogosult átvenni teljesítményének tanúsításaként a papírt. Pontosabban az elegáns, keménykötésű diplomát, amely igazolja, hogy ezután már rendelkezik a Hu-Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor, ’Dr titulussal, vagyis doktori címmel. Persze nem ingyen, a cím licencelése 249 ezer forintba kerül. És ami NEM kell hozzá: érettségi, egyetemi diploma, tételek megtanulása, vizsga, kutatás, disszertáció. 

A Parabolikus/Szimbolikus Doktorok Társaságának honlapján hamar feltűnhet, hogy Husvéth György a jogszabályokat szerető és pecsétes papírokat gyűjtő ember, láthatunk sok megszerzett igazolást és tanúsítványt. MAJD szembesülünk azzal, hogy az oldalon található tartalom letöltése és bárminemű felhasználása sérti a szerzői jogokat, az utánközlés csak előzetes hozzájárulással lehetséges, különben a jogtulajdonos a törvény teljes szigorával lesújthat ránk. És a leglényegesebb, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ad megfelelő jogi hátteret, ugyanis ez az "intézmény" vette lajstromba a Hu-Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor, ’Dr. kifejezést. - írja a KödpiszkálóJogszabálysértés

"A parabolikus doktori cím leírását az azt adományozó társaság jogi szakértők segítségével fogalmazta meg, és bár rengeteg szempontból próbálja védeni a ’dr-i cím adományozóját, két alapvető problémát tartalmaz. Egyrészt a hatályos jogszabályi környezet nem ad lehetőséget az érintett társaság számára sem doktori cím, sem doktori fokozat adományozására, másrészt egy érvénytelen doktori cím személyi okmányba történő bejegyzése aggályos – mondta az MTA illetékese. A megtévesztésre alkalmas parabolikus doktori cím nem tartozik a foglalkozásdoktori címek közé és nem akkreditált felsőoktatási intézmény vagy az MTA által odaítélt doktori cím, illetve fokozat, így ezek használata az MTA állásfoglalása szerint kimerítheti a jogszabálysértés fogalmát."

Az MNO megkeresésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) illetékese elmondta, hogy e kifejezésből önmagában a ’dr. nem is használható, ugyanis ez így nem minősül védjegynek, vagyis nem licencelhető. Erről persze a "friss diplomások" nem tudnak és gyakran úgy használják a védjegyet mint titulust, tehát ’dr. XY. Az aposztrófos doktorok létjogosultságát a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége is bírálja, de tenni ellenük jogilag ők nem tudnak. Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke így nyilatkozott a helyzetről: A ’dr. titulus orvosláshoz nem kötődik, a parabolikus doktori címet használók köre tisztázatlan. Rengeteg kárt okozhat, hiszen a betegek gyakran nem veszik észre a különbséget. Szeretném, ha a magyar hatóságok könyörtelen következetességgel fellépnének az ilyen félreérthető tevékenység ellen, ami nemegyszer közönséges csalásokhoz is vezethet, amelyekkel a betegeket megtévesztik, és ez súlyos következményekkel járhat. Tenni sajnos nem tudunk ellene, mivel a Magyar Orvosi Kamara nem joghatóság, de élesen elhatárolódunk attól, hogy ilyen módon próbáljanak visszaélni a betegek bizalmával.

2018 0326 01

FRISSÍTVE 

Az a szabályozás, hogy nincs szabályozás, tkp. szabad a vásár. Az, hogy ki, hogyan, miért jogosult dr. címre, ugye nem bonyolult, nem vita tárgya. Az aposztrófos doktor meg ilyen csinálmány, tkp. semmi nem tiltja. A kamarák - nyilván - a tagokkal szemben jogosultak eljárni. Ha semmi "extra" nem kapcsolódik a 'dr címhez (csalás, kuruzslás, megtévesztés), akkor gyakorlatilag a "Hát ez nem szép dolog" kategóriába esik. Kicsit olyan, mint pl. a nemesi vagy vitézi cím, ezeket ugye elvileg nem lehet használni. De ha mégis használja valaki, hát akkor is, mi van...
 
2018 0704 02
 
Megkérdeztem egy orvos barátomat, akinek mindig szeretem a gondolataidat, mert más szögből mutatja meg a világot. Olvassátok hát:

Talán érdekes lehet, de vannak területek, ahol a törvény nem a betűket értelmezi, hanem a kiváltott hatást. Pl. szerencsejátékoknál nem számít mit írsz le (reklámban betű szerint), mit értelmezne ebből egy ügyvéd vagy egy nyelvész - az alapján elemzi a törvény (hiába teszi ez szubjektívebbé), amit a fogyasztóból kivált. Tehát, ha azt mondom tvshop mintára, hogy ezzel a szelvénnyel a játékok 50%-a nyer és a főnyeremeny egymillió forint, akkor azt úgy értelmezi, ahogy egy szerencsejátékfüggő látja: ezzel csak nyerhet, hiszen szinte mindenki nyer egymilliót. Nem pedig úgy, hogy van a főnyeremény és sok "újra húzhat" szelvény.A betegek egy része a függőknél sokkal beszűkűltebb, sokkal hajlamosabb azt olvasni, amit akar és nem azt, ami oda van írva. Ők egy még kiszolgáltatottabb csoport, mert egy átlagember könnyen levonja a következtetést, hogy öt szelvényből egy sem nyert, vagyis a reklám hazudott - de mikor jön rá az ember, hogy a 'dr által javasolt terápia nem válik be? Amikor az ötödik családtagja hal meg (nyilván nem)? Vagy amikor azt látja, hogy minden pénzük elmegy a haszontalan étrendkiegészítőkre és... Bármi lehet: lehet hogy enélkül anyuka már régen halott lenne, lehet hogy nem. Mikor mondja majd ki valaki, hogy pl. nem vesz több avemart? Hogy hangzik ez a családban? Lemondtunk anyukáról? Ennyit nem ér az élete? Ez egy vékony jég, amire a fehér köpenyes 'doktorok viszik a betegeket és családjaik.

dr. dexter / by trinity

Comments powered by CComment